Sep 21,2020

Our Team

kavita

Kavita B

HR
Alpa

Alpa

Team Leader
hr-jigna-zala

Jigna Z

BDA
Vijay

Vijay

Senior Web Developer
Hemang

Hemang

Web Developer
Vijay J

Vijay J

Senior Android Developer
Kishan

Kishan

Mobile App Developer
Hasmukh

Hasmukh

Web Developer
Haresh

Haresh

Mobile App Designer
Prinkesh M

Prinkesh M

QA - Quality Assurance
react-js-web-designer

Alpesh

Junior Web Designer
vg-team-parth

Parth B

Backend Developer
vg-team-jaydip

Jaydip V

React Native Developer
react native developer

Heena P

React Native Developer
vg-team-mayuri

Mayuri C

React JS Developer
vg-mohit

Mohit R

Senior React Native Developer